phone mobile heart Kelionių organizatorius ITAKA Kelionių organizatorius ITAKA Flag of Belarus airplane
>Oluline informatsioon>

Küpsiste poliitika

KÜPSISTE POLIITIKA

ÜLDINE INFORMATSIOON
 1. SIA Itaka Latvija (edaspidi - Vastutav töötleja) teavitab küpsistest ja sarnasest Interneti-tehnoloogia (näiteks IndexedDB ja Web Storage) kasutamisest aadressil www.itaka.ee (edaspidi: Veebileht) ja Vastutava töötleja mobiilirakenduses (edaspidi - Rakendus).
 1. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kogutakse kasutajate kohta ainult anonüümseid statistilisi andmeid. Tänu määratud tehnoloogiatele saadud informatsioon ei omistata konkreetsele isikule ega võimalda teda tuvastada.
 1. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate sisestamine ja kasutamine ei kahjusta kasutaja seadet (st arvutit, telefoni või tahvelarvutit), ei põhjusta muudatusi seadme konfiguratsioonis, installitud tarkvaras ja rakendustes.
 1. Veebilehel ja Rakenduses märgitud tehnoloogiate kasutamise eesmärk on:
  1. Veebilehe ja Rakenduste lehtede sisu kohandamine vastavalt kasutaja eelistustele ning veebilehtede kasutamise optimeerimine; eelkõige võimaldavad need failid ära tunda kasutaja seadme ja kuvada veebilehte õigesti, kohandatuna tema individuaalsetele vajadustele, tagada veebilehe ja selle põhifunktsioonide ohutu kasutamine;
  2. seansi salvestus;
  3. analüüside, aruannete ja statistika loomine selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, mis võimaldab parandada nende struktuuri ja sisu;
  4. eetrireklaam, sealhulgas kasutaja eelistuste põhjal.
KÜPSISED
 1. Veebilehte kasutades paigutatakse kasutaja lõppseadmesse väikesed tekstifailid. Vaikimisi sisaldavad need failid järgmist teavet:
  1. selle veebilehe nimi, kust küpsis saadeti,
  2. genereeritud kordumatu number;
  3. faili säilitusaeg.
 1. Neid faile saab jagada nende päritoluallika ja kasutaja seadmes säilitusaja järgi. Veebileht ja Rakendus kasutavad järgmist tüüpi faile:
  1. Allika järgi:
   1. niinimetatud esimese osapoole küpsised – pärinevad Veebilehelt ja Rakendusest; fail sisaldab nime, mis viitab Vastutava töötleja domeenile;
   2. niinimetatud kolmanda osapoole küpsised – mida kasutavad kolmandad osapooled (näiteks Vastutava töötleja partnerid, teenusepakkujad, reklaamiandjad).
  2. Tulenevalt ajast, mille jooksul küpsised kasutaja seadmesse paigutatakse:
   1. seansiküpsised, mis luuakse iga kord, kui sisenete Veebilehe ja Rakenduse lehtedele ning kustutatakse brauseriakna sulgemisel;
   2. püsiküpsised, mis salvestatakse kasutaja lõppseadmesse küpsisefaili parameetrites määratud aja jooksul või seni, kuni veebilehe külastaja need kustutab.
 2. Vastutava töötleja Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:
  1. vajalikud küpsised – need võimaldavad Veebilehel saadaolevate põhifunktsioonide ja teenuste õiget kuvamist ja kasutamist. Neid kasutatakse ka turvalisuse eesmärgil (näiteks autentimispettuste tuvastamiseks). Nende kasutamine ei nõua kasutaja nõusolekut ja seda ei saa küpsiste seadete haldamise osana välja lülitada; (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f – „õigustatud huvid“);
  2. funktsionaalsed küpsised – need võimaldavad meil meeles pidada kasutaja eelistusi ja kohandada Veebilehte kasutaja valitud seadetega (näiteks keelevalik). Nende kasutamise saab välja lülitada, kuid see võib põhjustada Veebilehe teatud osade mittetoimimist; (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a – „nõusolek“);
  3. reklaamiküpsised (sh sotsiaalmeedia failid) - võimaldavad kuvada kasutaja eelistustele kohandatud teavet (sirvimisajaloo ja kasutaja tegevuste põhjal kuvatakse reklaame meie Veebilehel ja kolmandate osapoolte veebilehtedel, sh sotsiaalvõrgustikes). Tänu neile saame hinnata nii meie kui ka partnerite reklaamikampaaniate tõhusust; (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a – „nõusolek“);
  4. analüütilised küpsised - kasutatakse konkreetse veebilehe vaatajate arvu mõõtmiseks ja analüüsimiseks (need võimaldavad meil mõõta näiteks külastuste arvu, vaatamisi, keskmiselt veebilehel veedetud aega, koguda teavet marsruudi allikate kohta). Tänu seda tüüpi failidele teame, kuidas vaatajad Vastutava töötleja Veebilehe kasutavad, millised lehed on kõige populaarsemad ja võivad parandada meie Veebilehe tõhusust; (õiguslik alus – GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a – „nõusolek“).
 1. Vastutav töötleja teatab, et küpsiseid võivad paigutada ja kasutada ka kolmandad osapooled. Kolmanda osapoole küpsised paigutatakse kasutaja seadmesse, eelkõige:
  1. Veebilehel ja Rakenduses asuvate väliste üksuste teenuste ja tehnoloogiate kasutamise tagamiseks (näiteks YouTube'i videod, Google Maps, App Store'i pistikprogrammid, Google Play, AppGalery, sotsiaalvõrgustikud Facebook, Instagram, YouTube'i pistikprogrammid);
  2. kaitsta rämpsposti eest ja tagada süsteemi turvalisus;
  3. uurida anonüümsete kasutajate tegevust ja luua selle põhjal statistikat (näiteks Google Analyticsi tööriistu kasutades), mis aitab meil Veebilehe kasutamist tundma õppida;
  4. ellu viima Vastutava töötleja enda turunduseesmärke, sealhulgas paigutama kohandatud materjale reklaamivõrgustikesse;
  5. Vastutava töötleja partnerite turunduseesmärkide saavutamiseks.
 1. Vastutav töötleja kasutab ka veebibrauserite võimalusi, mis saavad salvestada oma mällu informatsiooni, sh järgmisi internetitehnoloogiaid, mis tagavad andmete salvestamise:
  1. IndexedDB - objektide kujul salvestatud andmed, millele juurdepääs on piiratud ainult asjakohaste andmeallikatega - domeenide või alamdomeenidega, kust need salvestati;
  2. Seansi salvestus – küpsistega samaväärne andmesalvestus, kuid palju suurema andmemahuga. Seansi salvestusruumi kogutud andmed kustutatakse brauseriakna sulgemisel.
  3. Kohalik salvestus – andmeladu, mis salvestab kuni kustutamiseni püsivalt kasutaja veebibrauseris salvestatud infot.
KOLMANDAD OSAPOOLED
Vastutav töötleja teatab, et küpsiseid võivad paigutada ja kasutada ka välised üksused. Veebileht ja Rakendus sisaldavad nuppe, tööriistu või sisu, mis osutavad kolmandate osapoolte teenustele ja veebilehtedele, sealhulgas teenusepakkujatele ja reklaamijatele ning Vastutava töötleja partneritele, samuti sotsiaalvõrgustike pistikprogrammidele. Nende rakenduste kasutamine võib kaasa tuua teabe edastamise küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil kindlaksmääratud välistele üksustele. Vastutav töötleja soovitab kasutajal pärast teistele veebilehtede lülitumist tutvuda kehtivate küpsiste poliitikatega.

TOIMINGUD KÜPSISTEGA
 1. Veebilehe ja Rakenduse kasutajal on võimalik teha valik küpsiste kasutamise osas Vastutava töötleja ja kolmandate isikute poolt, kuid küpsiste seadistuste muutmine võib halvendada pakutavate teenuste kasutamise kvaliteeti või takistada konkreetsete Veebilehe ja Rakenduse funktsioonide kasutamist.
 1. Kasutaja saab küpsiste seadeid igal ajal oma veebibrauseris muuta või nende kasutamise keelata. Kui kasutaja ei muuda vaikimisi brauseri sätteid andmeid koguvate failide kohta, paigutatakse need failid lõppseadmesse ja neid kasutatakse vastavalt veebibrauseri pakkuja kehtestatud reeglitele.
 1. Kasutades üksikute veebibrauseri seadistusfunktsioone, saab kasutaja pärast Veebilehe ja Rakenduse külastuse lõpetamist otsustada kas nõustuda valitud küpsistega, blokeerida neid või kustutada kõik küpsised oma brauserist.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter